Vzdělávání

Kurzy dle potřeb vaší organizace - jak probíhá příprava školení na míru

  • úvodní workshop ve vaší organizaci pro zmapování potřeb
  • potřeb pro vedení organizace
  • potřeb zaměstanců organizace
  • potřeb klientů
  • tvorba kurzů na míru
  • možnost psychodiagnostiky účastníků
  • procesní audit

Z tematických okruhů našich kurzů