Komunitní centrum - Naděje pro rodinu

Projekt Komunitní centrum - Naděje pro rodinu (CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001791) je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESIF a rozpočtu hl.m. Prahy.


Komunitní centrum Naděje pro rodinu je určeno pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými poruchami.