Snoezelen terapie

Snoezelen terapie je multisenzorická stimulace. Jedná se využití specifických snoezelenových pomůcek pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Snoezelen má funkci relaxační, poznávací a interakční.

Metoda multismyslové stimulace aktivizuje i komplexně harmonizuje. Nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění, zapojení všech smyslů, jejich zapojení i zklidnění.

Snoezelen skýtá široké možnosti relaxace, poznání a interakce. V rámci snoezelen terapie se využívají jako jeho složky další terapie stimulující smysly, například arteterapie, muzikoterapie či aromaterapie.

Snoezelen terapeutická místnost vznikla díky přispění firmy SwissLife, která poskytla finance na většinu vybavení místnosti. Moc děkujeme.