Naděje pro rodinu - Praha II.

CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017137

Představení projektu

Klíčové aktivity projektu pro rodiny s dětmi se spec. potřebami - díky projektu zdarma

1) Díky projektu vám uhradíme péči z týmu našich odborníků a nebo navážeme spolupráci s vaším odborníkem. Pro vaše dítě i pro vás.

2) Vaší rodině poskytneme - komplexní řešení rodinných vztahů za pomoci odborníků z oblasti psychoterapie a mediace.

3) Díky kurzům a setkávacím skupinám si rozšíříte obzory v oblastech péče o dítě s DO, osobního rozvoje a vlastních dovedností. 

4) Díky dobrovolníkům, které zprostředkujeme získáte více času sami na sebe a vaše dítě možná i přítele na celý život. 

5) V neposlední řadě nabízíme 20 hodin Neurofeedbacku pro vaše dítě a nebo i rodiče.


V současné době od 1.5.2022 do 30.6.2023 podporuje projekt 60 rodin s dítětem s duševním onemocněním. (další rodiny jsou v pořadníku)- Rodiny čerpají podporu multidisciplinárního týmu odborníků viz. níže kontakty na mulditeam, dále EEG - biofeedback, terapeutické služby a také velmi potřebné služby dobrovolníků.

Cílem projektu je vytvořit měřitelnou pozitivní změnu u rodin pečujících o osobu s duševním onemocněním (převážně dítě či mladistvého vě věku 0 - 15 let). Vytvoříme změnu v oblastech financí, úspor času a nových kompetencí jak u pečujících, tak u osob s duševním onemocněním. Dále je cílem vybudování sítí kombinované péče v rámci odborně zaškolených dobrovolníků a díky týmu psychoterapeutů a mediátorů vyřešení konfliktů v rodinách. Projekt je určen 50 osobám s duševním onemocněním a jejich pečujícím rodinám v Praze. (Rodiny, které mají vazbu na Prahu, tzn. např. jeden z rodičů pokud pracuje v Praze mohou do projektu také vstoupit.)

Projekt je realizován od 1.5.2022 do 30.6.2023 a navazuje na projekt Naděje pro rodinu Praha, který byl realizován v období od 1.11. 2019 do 30.4. 2022.