ILF 

Zde si po domluvě s terapeutem zarezervujte své místo na terapii.

Bio - feedback při ADD, ADHD, epilepsii, úzkosti a TPM

(Norman Doidge - Váš mozek se dokáže uzdravit - CPRESS)

Neurofeedback je sofistikovaná forma biofeedbacku a extrémně všestranná léčba, která je užitečná při mnoha potížích. Americká pediatrická akademie ji nedávno uznala za léčebnou metodu, která odstraňuje symptomy ADD a ADHD stejně účinné jako medikace. Vedlejší účinky má jen vzácně, protože jde o formu mozkového tréninku. 

   Byla rovněž schválena pro léčbu některých druhů epilepsie a účinně pomáhá při mnoha dalších potížích, včetně některých druhů úzkosti, posttraumatických stresových poruch, poruch učení, zranění mozku, migrén a dále citlivostí postihujících pacienty s poruchami autistického spektra. Je to neuroplastická metoda, ale není dostud lépe známá, protože byla vyvinuta ještě dříve, než začala být neuroplasticita obecněji chápána a uznávána. 

Spolupracujeme s předními českými odborníky na EEG - biofeedback:

Panem PhDr. Jiřím Tylem

- www.biofeedback.cz 


V rámci projektu Naděje pro rodinu Praha - si může 20 rodin sáhnout na podporu EEG biofeedbeckem až na 20 hodin terapie. 


Jak EEG Funguje

Když neurony vysílají signály po milionech, vznikají tak mozkové vlny. Mozkové vlny, které jsme schopni měřit zhruba od začátku až poloviny dvacátého století se měří ve vlnách za vteřinu. Různé mozkové vlny korelují s hladinami vědomé bdělosti a určitými typy vědomých zkušeností EEG například ukazuje velmi pomalé vlny, když lidé spí (nebo mají poranění mozku) mozkové vlny se zrychlí, když lidé vstoupí do snivého stavu a následně klidného, soustředěného stavu s otevřenýma očima. Ještě rychlejší jsou, když člověk cítí velkou úzkost.

   Ze série náhodných objevů Barryho Stermana, původně u koček, vyplynulo, že zvířata připojená na EEG se své vlastní mozkové vlny mohou naučit ovládat. Raná práce, již Serman prováděl pro NASA, využívala tohoto "autotréninku"jako prevence epilepsie u astronautů. Při epilepsii mozek vysílá příliš mnoho signálů.  (Astronauti dostávali epilepsii z vystavení raketovému palivu.)

   Klasické sezení neurofeedbacku spočívá v tom, že se člověk připojí k EEG, což je neinvazivní způsob sledování mozkových vln a tyto vlny se mu ukážou na počítačovém monitoru. Lidé s ADD a ADHD mívají často méně klidných, soustředěných vln (nazývaných nízká beta) a více mozkových vln, které má většina z nás během usínání (theta vlny). Když se učitel otočí na studenta, který zdánlivě civí z okna se skelným pohledem, a zeptá se ho "Jirko, posloucháš a nebo spíš?", Jirka - u nějž část mozku produkuje vysoké theta vlny - je ve skutečnosti opravdu na pokraji spánku a nemůže s tím nic moc dělat.  V perapii neurofeedbacku při ADD se člověk učí zesilovat vlny spojené s klidným soustředěním a tlumit vlny spojené s ospalostí a impulzivitou, kdykoliv se na obrazovce objeví. Přestože neurofeedback zahrnuje použití elektronického vybavení, jsem přesvědčen, že funguje z části na týchž principech jako Feldenkraisova metoda. Obě pracují na zvýšení uvědomění, které může vést k nervovým změnám a neurodiferenciaci. (Jinak řečeno, když Feldenkreis učil své žáky tříbit si smyslové uvědomění toho, jaké je provádět nějaký pohyb, učil je lépe využívat feedbacku - zpětné vazby - poskytované jejich smysly.)

Terapii pomocí EEG - biofeedbacku si můžete objednat na tel: +420 775 996 227