Kurzy finanční gramotnosti pro vaši NNO a pro vaše klienty

V minulých letech jsme realizovaly kurzy například na níže uvedená témata. 

V rámci projektu "Finanční stabilita, zodpovědné vztahy a život bez závislostí pro OZP" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001305 a na základě smlouvy o realizaci vzdělávání pro Sdružení Neratov, z.s. byly v roce 2017 realizovány:

 Kurzy finanční gramotnosti pro osoby s TP

- Osobní a finanční plánování, rozsah 16 hodin

- Finance v pracovně právních vztazích, rozsah 16 hodin

- Finanční produkty, rozsah 16 hodin, 4 hod á den

- Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček, rozsah 16 hodin

Kurzy finanční gramotnosti pro osoby s MP

- Rodinný rozpočet, rozsah kurzu 12 hod

- Finanční produkty běžného života, rozsah kurzu 12 hod

Dále v rámci projektu "Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně", reg. č. (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017) a v rámci smlouvy s TyfloCentrem Jihlava, o.p.s. zrealizoval ústav následující kurzy v oblasti 

Finanční gramotnosti pro osoby se zrakovým postižením

- Řešení dluhů a dluhových pastí (24 hod., 3 dny) 

- Orientace na trhu s fin. produkty (16 hod., 2 dny) 

- Hospodaření domácností a domácí rozpočet (24 hod., 3 dny) 

- Jak ušetřit (16 hod., 2 dny) - Finanční plánování a investice (24 hodin, 3 dny)