Case management

Metoda case managementu zahrnuje především spolupráci mezi klientem na jedné straně a pečujícími a odborníky na straně druhé. Důležité je, aby klient obdržel pomoc, která je včasná, smysluplná a individuální.

Náš tým zmapuje s rodinou její situaci, pomůže definovat a ujasnit si, v jaké oblasti potřebuje rodina pomoct a vytyčí nejakutnější potřeby. Předloží rodině návrhy, jak situaci řešit. 

Case manager sestaví seznam odborníků, kteří jsou pro danou rodinu nejvhodnější a mohou rodině pomoci. Předá potřebné kontakty, případně zmapuje, zda má daný odborník kapacitu na novou rodinu. 

Poté, co je spolupráce mezi odborníkem a rodinou navázána, se náš tým i nadále zajímá, zda byla pomoc efektivní, případně se snaží nabídnout alternativy. 

Rodinám můžeme nabídnout pomoc také v oblasti sociálně právního poradenstvím, zejména v oblasti příspěvků a dávek. Samozřejmostí je mlčenlivost a citlivý přístup ke sdíleným informacím.