Sangha Via Cordis

Každou středu od 18:00 hod probíhájí v prostorách Via cordis meditační setkání na která jsou zvaní všichni, kdo se zajímají o osobní rozvoj a cítí, že je tu víc  než jen mysl a tělo, že mají duši. 


Program sanghy je následující:

18:00 hod - Om Chanting

19:00 hod - společná praxe Atma Kryia jógy

Rezervace místa předem nutná, děkuji:

Kontakt: +420 775 996 227, Mgr. Barbora Kňažková

Adresa: Evropská 644/94


OM CHANTING je velice silná skupinová, duchovní, harmonizační a transformační technika, která využívá kosmické vibrace posvátné mantry OM k léčení sebe samých, lidstva a Matky Země. OM CHANTING má schopnost harmonizovat a transformovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní.

Původ OM CHANTING sahá několik tisíc let zpět do dávných časů, kdy bylo lidstvo více propojeno s vyšší moudrostí a žilo v harmonii s univerzem. Rišiové (starověcí mudrci, zřeci, kterým byly předány Védy) používali prvotní vibraci OM k léčení svých bližních, jakékoli nerovnováhy lidí i v přírodě.

Zpíváním OM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem v posvátné geometrii se léčebná síla OM zesílí a znásobí. Pocity, myšlenky a negativita se transformuje. OM CHANTING působí nejen na všechny zúčastněné, ale také na okolí včetně lidí, zvířat, budov a přírody až do vzdálenosti 2 km.

OM CHANTING je jednou z technik souboru cvičení Atma Kriya Jógy předaných Mahavatarem Babajim a Paramahamsou Sri Swamim Vishwanandou.

Atma Kryia jóga - více info o technikách zde -https://www.barboraknazkova.cz/atma-kriya-joga/

Odkaz na oficiální stránky Paramahamsy Vishwanandy 

Každou středu od 18:00 hod