Naděje pro pečující rodiče

CZ.03.01.01/00/22_019/0000608 realizační období projektu je od 1.9.2023 do 31.8.2025

                                                                                                     Přihlaste se k nám do projektu. 


Hlavním cílem projektu je vytvoření příležitostí pro min. 30 pečujících rodičů o děti s duševním onemocněním (Add, ADHD, DMO a PAS) na otevřené trhu práce. Dále pak umístění několika z nich na konkrétní pracovní místa na zkrácený úvazek 0,5 a nebo jejich podpora při založení vlastní živnosti ať už terapeutické a nebo jiné.

Dosáhneme toho prostřednictvím individuálního plánování hledání zaměstnání dle specifik pečujících rodičů, odbourávání psychických a rodinných bariér v hledání zaměstnání, ale především dalším vzděláváním, rekvalifikací a zprostředkováním konkrétních míst.


Připravené aktivity

Plánování hledání zaměstnání

Hlavním cílem je naplánování individuálního postupu při hledání zaměstnání a aktivizaci k této činnosti.

Aktivizace

Hlavním cílem aktivity je odbourávání hlavních psychologických a rodinných bariér v přístupu k zaměstnání.

Soft skills podpora

Vzdělávání v oblasti soft skills a podpora při jejich aplikaci v praxi.

Specifické vzdělávání

Nikoliv kvalifikační, nicméně nezbytné další odborné vzdělávání. (senzorická integrace, hiporehabilitace, asistent pedagoga) řekněte nám, jaké kurzy potřebujete a my vám je zprostředkujeme i finančně zajistíme.

Rekvalifikace

Rekvalifikační vzdělávání.

Umístění na trh práce

Máme dohodu s několika zaměstnavateli, kteří zaměstnají rodiče, (max na 0,5) kteří projdou rekvalifikaci a dalším vzděláváním v našem projektu.