O nás

Hlavním cílem Via Cordis, je podporovat rodiny s dětmi se speciálními potřebami. V současné době 2022 tvoří 90% CS rodiny s dětmi s Autismem, těmto rodinám se snažíme být užitečným průvodcem na cestě ke zmapování organizací a terapeutických směrů, které jejich dítěti mohou být přínosem. Většinu terapií pak hradíme a nebo na ně přispíváme, dále pořádáme sdílecí skupiny, kurzy pro rodiče, zprostředkováváme do rodin dobrovolníky a mnoho dalšího v rámci a díky podpoře ESF fondů.


V Praze realizujeme nyní dva projekty ESF a OPPPR - Naděje pro rodinu - Praha II. a Naděje pro rodinu - Komunitní centrum.

 Cíle organizace:

  • podpora rodin které pečují o osobu závislou, především o dítě s duševním onemocněním
  • podpora osob znevýhodněných na trhu práce
  • sociální poradenství a poradenství v oblasti odborné péče pro děti se spec. potřebami
  • získávání konkurenceschopných znalostí a dovedností pro neformálně pečující (vzdělávání),
  • budování úspěšné pracovní kariéry (koučink, , vzdělávání, podpora pracovního uplatnění),
  • pochopení sebe sama, vlastních hodnot, motivací a rozhodnutí (vzdělávání, koučink, poradenství , supervize, duchovní rozvoj),
  • vytváření a udržování úspěšných partnerských vztahů (poradenství, individuální i párová terapie, koučink)
  • zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, ve kterém žijí (ochrana životního prostředí).
  • získávání finančních prostředků (financování z fondů ESF a jiných zdrojů)