O nás

Hlavním cílem Via Cordis, z.ú. je činit své klienty schopnými a úspěšnými zejména v oblastech:

  • podpora osob znevýhodněných na truhu práce
  • podpora rodin které pečují o osobu závislou, především o dítě s duševním onemocněním
  • získávání konkurenceschopných znalostí a dovedností (vzdělávání),
  • budování úspěšné pracovní kariéry (koučink, , vzdělávání, podpora pracovního uplatnění),
  • pochopení sebe sama, vlastních hodnot, motivací a rozhodnutí (vzdělávání, koučink, poradenství , seupervize, duchovní rozvoj),
  • vytváření a udržování úspěšných partnerských vztahů (poradenství, individuální i párová terapie, koučink)
  • zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, ve kterém žijí (ochrana životního prostředí).
  • získávání finančních prostředků (financování z fondů ESF a jiných zdrojů),

Cílovou skupinu zapsaného ústavu Via Cordis, z.ú. tvoří klienti znevýhodnění v oblasti vzdělávání, osobního rozvoje, pracovního uplatnění, sociálně kulturních aktivit a životní úrovně, a to zejména z důvodu zdravotního postižení, odlišného způsobu života, péče o závislého člena rodiny, dosažení seniorského věku, života v nevyhovujícím životním prostředí nebo ohrožením diskriminací, xenofobií či projevy trestné činnosti jiných osob.