Kurzy sociálních dovedností pro vaši NNO a pro vaše klienty

V minulých letech jsme  realizovaly kurzy například na níže uvedená témata.

Kurzy sociálních dovedností pro osoby s TP

- Zvládání stresových situací, rozsah 16 hodin 

- Prezentace sebe sama, vím co umím, rozsah 16 hodin

- Komunikační dovednosti - rozsah 16 hodin

- Jak se prosadit - rozsah 16 hodin

- Vím co chci a vím jak to říci - rozsah 16 hodin

  Kurzy sociálních dovedností pro osobs s MP

- Zodpovědné vztahy, rozsah kurzu 12 hod

- Jak mám říci ne a přesto zůstat kamarádem, rozsah kurzu 12 hod

- Rodičovské dovednosti a zodpovědnost, rozsah kurzu 12 hod

 - Umím reagovat v krizových situacích, rozsah kurzu 12 hodin

- Vyjadřování svých potřeb, rozsah kurzu 12 hodin