Neuro-vývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace je ucelený program k inhibici primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. 

Primární reflexy jsou velmi důležité pro přežití v prvních fázích vývoje dítěte, a pokud jde vše, jak má, postupně odeznívají, protože nad tělem přebírají vládu vyšší reflexy a vědomé řízení. Pokud je vývoj nějakým způsobem opožděn, nebo probíhá nestandardně, primární reflex úplně nevymizí a automaticky se manifestuje i v situacích, kdy už není úplně žádoucí. 

NVS pomáhá tělu a mozku korigovat reflexní odezvy, které jsou na primitivnějších stupních vývoje a transformovat je do vyšších motorických dovedností řízených z mozkové kůry. 

Požadavky na děti a rodiče

  • schopnost spolupráce s lektorkou (následování jednoduchých pokynů pro testování a provádění cviků - ve stoji, v leže, v kleku)
  • schopnost a ochota cvičit doma s dítětem 5-10 minut denně

Lektorka Míša Veselá


  • lektorka jógy, jógové terapie a jógy pro děti se zvláštními potřebami 
  • absolventka kurzů NVS u Marji Volemanové, která metodu do ČR přinesla
  • absolventka mnoha kurzů souvisejících se správným vývojem děztí
  • maminka dítěte s DMO 
tel.: 777 043 312

email: myska.vesela@gmail.com