Naděje pro rodinu - Praha

CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011247  

Představení týmu

Kontaktní osoby projektu

Barbora Šustíková, DiS.

Psychoterapeut a osobní rodinný asistent


asistent.nadějeprorodinu@gmail.com

sustikovab@viacordis.cz

Tel: 728 777 196

Úřední hodiny:  Út, st, čt  od 9:00 do 13:00


Adresa: Čistovická 11, Praha 17 - Bílá Hora

Multidisciplinární tým

Mgr. Barbora Kňažková

Ředitelka Via Cordis, z.ú.,  

manager, lektor, terapeut ve výcviku

Terapeutická činnost v oblasti hledání smyslu života, psychospirituální krize, osobního rozvoje a řešení konfliktů v rodině či zaměstnání.

"Štěstí je vidět to co je a ne to, co není. V lásce a přijetí je vše možné."

PhDr. Jiří Tyl

Klinický psycholog, psychoterapeut a psychoanalytik, eeg-biofeedback expert

Individuální a skupinová psychoterapie, psychoanalýza a psychoanalytický koučink

PhDr. Bronislav Růžička

Kouč, odborný poradce

Životní koučink  - mentální koučink - spirituální koučink - kariérní koučink - byznys koučink

MuDr. Zuzana Loutocká

Psychiatr

Poruchy nálady (diagnostika a léčba depresivních poruch, bipolární afektivní poruchy) - úzkostné poruchy a neurotické stavy psychotické poruchy -reakce na stres, poruchy přizpůsobení a krize posttraumatická stresová porucha

Ernesto Chuecos

www.autismusjakodar.cz 

Poradenství v oblasti sebepoznání a seberozvoje.


Ing. Renata Leflerová

Mediátor, kouč, profesionální pradce

Pomoc ve formě mediace při řešení konfliktů v rodině, pomoc ve formě mediace v případě rozchodů/ rozvodů - rodičů,  vypracování strategie pro jednání s úřady/ lékaři - s klientem a následná příprava na jednání s možností praktického nácviku.

Mgr. Kateřina Bauerová, DiS.

Psychoterapeutický poradce, hlavní terapeut Hipocentra Robin z.ú.

Individuální a párová terapie, skupinová terapie, hipoterapie pro děti s poruchou autistického spektra

Psychoterapeutická práce s lidmi traumatizovanými, v těžké životní situaci či s psychosomatickými potížemi. Podpora rodičů a párové poradenství.

Využívání relaxačních technik, autogenní trénink.

Mgr. Eva Machálková

Farmaceut

Jak Vase leky uzivat bezpecne a ucinne, ktery lek na co pomaha, kolik a jak ho brat, jakym mechanismem ucinku pusobi na telo, jake nezadouci ucinky muze mit, ktere leky spolu kombinovat a ktere radeji ne
Jak si poradit, kdyz lek neni k sehnani na trhu-jak funguje elektronicky recept,opakovaci recept, vyhody a nevyhody pro pacienty, ktery lekar Vam muze predepsat ktery lek, ceny leku, doplatky a zapocitatelne doplatky

Mgr. Lenka Carbochová

Terapeutické poradenství

Psychoterapeutické poradenství

- individuální psychodynamicky orientovaná psychoterapie pro dospělé i děti
- párová psychoterapie a rodinná psychoterapie
- vztahové problémy (partnerské, rodinné, pracovní), stres a syndrom vyhoření, náročná životní situace (nemoc, psychospirituální krize, nezaměstnanost apod.)
- poruchy nálad, depresivní a úzkostné stavy
- výchovné potíže u dětí, rozchod rodičů, potíže ve vztahu s autoritou, šikana, výkyvy nálad u dětí apod.

Mgr. Kateřina Čížková

Psycholog, terapeut, ABA specialista

- Individuální terapie pro dospívající a dospělé klienty
- Poradenství v oblasti Aplikované behaviorální analýzy
- Poruchy autistického spektra (přímá práce s dětmi, s rodinami, konzultace, školení)
- Krizová intervence

Jana Bauerová

Jana Bauerová, RBT, Registrovaný behaviorální technik

- Je maminkou téměř devítiletého Adama, který má dětský autismus.

- Při práci s dětmi se zaměřuji na rozvoj herních a komunikačních dovedností a na snížení problémového chování. Zároveň také učím rodiče, jak s dětmi pracovat doma.

Mgr. Andrea Dally

Odborný herní terapeut

Psychologické poradenství, Individuální práce s dítětem formou hry, pobytu v přírodě, atd., rozvojové aktivity, terénní podpůrná práce s dítětem v případě časové zátěže kladené na rodiče, péče o dítě i v případě, když rodič potřebuje mít chvíli jen sám pro sebe.

Boženka Krumová

Ergoterapeut

S čím může ergoterapeut pomoci dětem s nespecifickými poruchami či PAS­?Řešení nácviků běžných denních činností - čištění zubů, jedení lžící či příborem, oblékání a svlékání bez dopomoci druhé osoby ....

Jemná motorika - různé typy úchopů s využitím opozice palce (držení tužky, příboru, kartáčku, zapínání zipů, otevírání krabiček tašek či odemykání dveří a ovládání vodovodní baterie ...)

Hrubá motorika - samostatná chůze po schodech, snížení zakopávání či narážení do dveří, využívání obou rukou v činnosti (tzv. bimanuální souhra), házení míčem...

Orofaciální oblast - snížení nadměrné salivace (slinění), potíže s polykáním a kousáním, pomoc v tvorbě fonace a vokalizace, pomoc při potížích s kojením.

Výroba a doporučení kompenzačních pomůcek

Alena Špaková, Dis.

Odborné poradenství

Krizová intervence, sociální poradenství        (dávkový systém, dluhové poradenství, znalost soc. prostředí vhodných návazných služeb a odborníků)