Soft skills nejen pro NNO

- V minulých letech jsme realizovali kurzy například na tato témata:

Pro management vaší organizace:

- Burn-out syndrom, prevence a jak syndromu předcházet

- Jak myslet méně a více žít

- Konflikt jako příležitost 

- Time management

- Mapy mysli, mapy života - sebezkušenostní

- Stres a jeho vliv na zdraví 

- Stres a jak se  sním vypořádat

- Lektorské dovednosti

- Metody sebekoučování v každodenní praxi

 Kurzy pro vaše klienty

- Uspěšná cesta k zamětnání - 1. Jak si vybrat
- Uspěšná cesta k zamětnání - 1. Jak ho získat
- Prezentační a přesvědčovací schopnosti
- Popis přínosu pro firmu
- Jak mluvit efektivně o hendikepu
- Kultura projevu
- Posílení sebedůvěry
- Zvládání konfliktu se zaměstnavatelem
- Zvládnutí negativních reakcí na zdravotní postižení
- Jak stanovit svou vlastní hodnotu ve společnosti a na trhu práce
- Vyrovnání se z hendikepem a otevřená komunikace o něm
- Zvládání nonverbálních chybových projevů (tiky, invektivy, atp.)
- Zvládání stresu z nových situací
- Asimilace v kolektivu