Naděje pro rodinu - Plus

 rč: CZ.03.02.02/00/22_014/0000385 realizační období projektu je od 1.7.2023 do 31.12.2025

   Cílem projektu je udržet podporu tvorby pozitivních změn u min. 60 rodin pečujících o osobu s duševním onemocněním (dítěte či mladistvého). Vytváříme změny v oblastech financí, úspor času a nových kompetencí jak u pečujících, tak u osob (dětí) s duševním onemocněním. Dále je cílem budování sítí kombinované péče a vyřešení konfliktů v rodinách. Projekt je určen 120 neformálně pečujícím a jejich dětem s duševním onemocněním v Praze. 

Realizuje ho společnost Via Cordis, z.ú. v rozsahu 30 měsíců.

Aktivity projektu jsou:

- Posilování kompetencí pečujících v rodinách

- Podpora sítí kombinované péče

- Svépomoc a pomoc

- Posilování zdravých funkcí rodiny