Zde naleznete přehled celkem 36 kurzů, které se zrealizovali v rámci projektu Naděje pro rodinu - Praha, jsou to kurzy především jak pečovat o děti s autismem a jiným DO.

On- line kurzy se konají na Zoomu

Přihlašovací link, přijde všem registrovaným rodinám v den konání kurzu.

Přehled a nabídka kurzů

Přihlašujte se prosím vždy jen na jeden kurz. Pokud máte zájem o více kurzů, je třeba se přihlásit na každý zvlášť.

Kurzy jsou určeny pouze rodinám s dětmi s PAS a s jinými neurovývojovými poruchami a rodinám, které patří do projektu Naděje pro rodinu Praha. 

Registrace na kurz se uzavírají 48 hodin před začátkem kurzu.

Již konané kurzy