Skupiny na FB

Přehled užitečných skupin na Facebooku, kde se sdružují převážně rodicče dětí s PAS a dalšími neurovývojovými obtížemi. Naleznete zde užitečné rady, tipy apod.


Rodiče dětí s poruchou autistického spektra a všichni naši přátelé

https://www.facebook.com/Rodi%C4%8De-d%C4%9Bt%C3%AD-s-poruchou-autistick%C3%A9ho-spektra-a-v%C5%A1ichni-na%C5%A1i-p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-158215097621121/

Rodiče dětí s autismem - na pohodu

https://www.facebook.com/groups/1115222515205297/

Jdeme autistům naproti

https://www.facebook.com/groups/114011881979290/

Autismus - praktické informace 2

https://www.facebook.com/groups/2710149132371057/

Bazar pro rodiče dětí s autismem

https://www.facebook.com/groups/670125517053416

Autismus a vše kolem něj..

https://www.facebook.com/groups/230377310635528/

Autismus - alternativní léčba...

https://www.facebook.com/groups/189765974387137/

Rodiče dětí nejen s PAS

https://www.facebook.com/groups/339222672775772/

Aspergerův syndrom

https://www.facebook.com/groups/340485535974757/

Aspergerův syndrom, (podpora, pochopení, láska a pomoc)

https://www.facebook.com/groups/1686284138309187/

Autismus - Poradenské centrum autismu

https://www.facebook.com/centrumautismu/

Národní ústav pro autismus - Nautis

https://www.facebook.com/nautis.cz/

Autismus jako dar

https://www.facebook.com/autismusjakodar/

Dětský autismus - povídání pro ty, co znají nebo mají doma

https://www.facebook.com/groups/234086956716276/

Platforma Naděje pro Autismus

https://www.facebook.com/groups/www.nadejeproautismus.cz/

Autism doesn't speak - Léčba autismu

https://www.facebook.com/groups/2561510287415624/

Autismus a mentální retardace (stmr/tmr)

https://www.facebook.com/groups/1981119898863238/

Z autismu se nezblázníme!

https://www.facebook.com/groups/831711106984383/

Aspergerův syndrom

https://www.facebook.com/groups/177197699822544/

přeŽÍT autismus

https://www.facebook.com/groups/1133334807172409

ABA Centrum

https://www.facebook.com/abacetnrum

Rodiče pomáhají rodičům

https://www.facebook.com/groups/1020517121661530/

Rodiče postižených dětí a lidi s postižením spojme se

https://www.facebook.com/groups/spojmese/

Rodiče dětí s vývojovou dysfázií

https://www.facebook.com/groups/230141233788298/

PRO Rodiče - Fórum Rodičů

https://www.facebook.com/groups/389581454418434/

Rodiče postižených dětí

https://www.facebook.com/groups/396736837099806/

Pro rodiče dětí s ADHD

https://www.facebook.com/groups/563209147859368/

Poradna pro děti a rodiče

https://www.facebook.com/groups/538329173457363/

Vývojová dysfázie - skupina pro rodiče

https://www.facebook.com/groups/554007234992228/

Skupina pro rodiče dětí s autismem - Kroměříž a okolí

https://www.facebook.com/groups/1110458239420942/

Pro děti a rodiče

https://www.facebook.com/groups/252635012131808/

Autisti (Aspergeři), OCD, ADHD, soc. fóbie, deprese, úzkosti - podpora!

https://www.facebook.com/groups/125179826121356/

Stránky pro anglicky mluvící 

Autism Parents Support group

https://www.facebook.com/groups/autismparenting/?ref=share 

Parents of neurodiverse kids in Prague

https://www.facebook.com/groups/331262911518993