Kurzy pro rodiny s dětmi s PAS a dalšími specifickými potřebami

Nadcházející aktivity pro rodiny s dětmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami:

On- line kurzy se konají na Zoomu

Přihlašovací link přijde všem registrovaným rodinám v den konání aktivit.

Přehled a nabídka aktivit

Pokud máte zájem o více kurzů, je třeba se přihlásit na každou aktivitu zvlášť.

Kurzy  jsou určeny pouze rodinám s dětmi s PAS a s jinými neurovývojovými poruchami a rodinám, které patří do projektu Naděje pro rodinu Praha - Plus. 

Již konané kurzy