KURZY PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ

On- line kurzy se konají na Zoomu

Přihlašovací link, přijde všem registrovaným rodinám v den konání kurzu.

Přehled a nabídka aktivit a kurzů

Pokud máte zájem o více kurzů, je třeba se přihlásit na každý kurz zvlášť.

Kurzy jsou určeny pouze rodinám s dětmi s PAS a s jinými neurovývojovými poruchami a rodinám, které patří do projektu Komunitní centrum - Naděje pro rodinu Praha. 

Registrace na kurz se uzavírají 48 hodin před začátkem kurzu.

Již konané kurzy

Nadcházející aktivity pro rodiny s dětmi s PAS a jinými spec. potřebami: