KURZY pro pečující o dítě s PAS a jinými spec. potřebami

On- line kurzy se konají na Zoomu

Přihlašovací link přijde všem registrovaným rodinám v den konání kurzu.

Přehled a nabídka aktivit a kurzů

Pokud máte zájem o více kurzů, je třeba se přihlásit na každý kurz zvlášť.

Kurzy jsou určeny pouze rodinám s dětmi s PAS a s jinými neurovývojovými poruchami a rodinám, které patří do projektu Komunitní centrum - Naděje pro rodinu Praha. 

Registrace na kurz se uzavírají 48 hodin před začátkem kurzu.

Nadcházející aktivity pro rodiny s dětmi s PAS a jinými spec. potřebami:

Již konané kurzy