Re-Start

Restart pro vaši organizaci nabízí:

Poradenství při zakládání vaší organizace:

  • Jaký typ NNO je pro vás nejvhodnější
  • Komplexní podora při zápisu organizace

Strategické plánování:

  • Lidé organizace
  • SWOT
  • Definice strategických směru rozvoje organizace
  • Akční plán
  • Implementace plánu

Marketing:

  • Strategický marketing
  • Klasická reklama
  • On-line marketing