Poradenství v rámci EU projektů

Co nabízíme ...


  • Úvodní schůzka ohledně vašeho záměru a možnosti realizace zdarma. Viz. kontakt. 
  • Workshop s vašimi zástupci v rozsahu až jednoho celého dne u vás na pracovišti zaměřený na tvorbu projektového záměru a jeho aktivit.
  • Příprava projektové žádosti a jejích příloh.
  • Samotná realizace projektu.
  • Podpora při zpracování podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace, pokud projekt získá fin. podporu.
  • Podání žádosti a kontrola vyhodnocovacího procesu.
  • Následné pravidelné konzultace projektového záměru a projektových aktivit.
  • Osobní jednání o podmínkách spolupráce u vás.