Vítek

23.03.2023

Uvědomili jsme si, co všechno zvládá, i když nám nerozumí.
Zpočátku jsme Vítkovy problémy příliš neřešili. S určitými zdravotními problémy jsme se potýkali už u jeho staršího bratra, mysleli jsme, že to bude totéž. Po druhém roce ale přišel mírný regres ve vývoji. Uvědomili jsme si, že Vítek nereaguje, neukazuje, nepřikyvuje hlavou, nedělá paci paci, nezavolá na osobu, ale místo toho si pro ni dojde apod. Zároveň byl velmi hyperaktivní. Nejvíce informací jsme našli na Facebooku, konkrétně ve skupině Rodiče dětí s vývojovou dysfázií. Tam nás nasměrovali správným směrem. Velmi nám také pomohla Raná péče v Diakonii Praha. Psycholožka nám sdělila, že Vítkova diagnóza je nejednoznačná, nejedná se ani o autismus, ani o dysfázii. Spíše by se mohlo jednat o sématicko pragmatickou poruchu. Jde o typ poruchy řeči, často také poruchu řeči neverbální a proto bývá často řazena mezi poruchy autistického spektra. Vítek vždy dobře reagoval na hudbu, rytmiku, řeč spíše napodoboval, než že by sám mluvil. Nyní chodí do školky, kde má asistentku.

Co je pro vás ve vztahu k Vítkovi nejdůležitější?

Aby byl šťastný. A aby si udržel energii, která ho posouvá dál.

Co byste poradili dalším rodičům?

Určitě je dobré vyslyšet vlastní intuici a začít řešit problémy raději dřív. Důležité je dostat se k informacím, nám v tomto pomohly sociální sítě. A určitě se zkusit objednat, kam to půjde, vyzkoušet zkrátka, co se dá. Čekací lhůty jsou dlouhé a zrušit to jde vždycky.

Co byste dnes udělali jinak?

Ne každý odborník či terapie dítěti sedne. U nás tomu tak bylo u naší 1.logopedky, i když to byla jistě odbornice a dala nám mnoho dobrých rad, její přístup k Vítkovi byl příliš direktivní. Kdybychom nepřešli jinam, zbytečně bysme se ve vývoji zdrželi.

V čem vás synův handicap omezuje?

Dnes už se hodně zklidnil, ale dřív byl velmi hyperaktivní. V 1,5 roce začal odmítat kočárek i autosedačku, přepravit ho někam bylo velmi stresující. Později byl velký problém udržet ho např. na chodníku. Rád nám také utíkal v lese, museli jsme pro něj pořídit GPS lokalizátor.

Psychicky nám nejvíc pomohlo, když jsme začali s Vítkem docházet na terapie. Pocit, že se konečně něco děje, nám dodal klid.

Odkazy na lékaře a instituce, které Vítkovým rodičům nejvíce pomohli:

PhDr. Magdaléna Nováková - psycholožka:

https://czorg.eu/praha/firm/ordinace-detske-klinicke-psychologie-phdr-magdalena-novakova

PlaySi https://playsi.cz/

Aut centrum https://aut-centrum.cz

Via Cordis www.viacordis.cz

Kamenitý vrch https://www.kamenityvrch.cz/

Muzikoterapie - Jindra Bartošová https://myslis.com/kontakt-i/

Jablíčkov https://jablickov.cz/

Hliněné pole https://www.hlinenepole.cz/

Za sklem https://zasklem.com/

Logopedie Irena Šáchová https://logoradotin.cz/