Tomášek

23.03.2023

To, co matka vycítí, je také většinou pravda.
Tomášek byl uplakané miminko, jinak se ale vyvíjel jako ostatní děti. V roce a půl však přestal mluvit. Ve třech letech nastoupil do dětské skupiny, což byla bohužel chyba. Nebyl na to připraven, nedokázal se dorozumět a začal se kolektivu stranit. Absolvovali jsme nejrůznější vyšetření u neurologa, psychologa, psychiatra, docházeli jsme také na logopedii, kde nám moc pomohli. Zhruba o rok později jsme absolvovali diagnostický pobyt v Motole, kde mu byl potvrzen PAS (neurovývojová porucha, pro niž jsou typické problémy se sociální interakcí a komunikací, doprovázené často stereotypním a opakujícím se chováním) a středně těžká mentální retardace.Od pěti let chodí do školky, kde má asistenta. Nyní má odklad, poté nás čeká speciální základní škola.

Co pro vás bylo ve vztahu k Tomášovi nejdůležitější?

Láska! Tyto děti potřebují lásky ještě víc než kdokoli jiný.

Co byste poradili dalším rodičům?

Hodně sil a pevné nervy! Nebojte se říct si o pomoc, ať už rodině nebo nadacím. Důležité je také myslet trochu na sebe, zregenerovat. Pocit, že je dítě s někým, kdo se o něj postará, je pro rodiče uklidňující.

Co byste dnes udělali jinak?

Užívání rybí kyseliny a různých vitamínů nám nijak výrazně nepomohlo. Určitě bychom chodili dřív na ABU (aplikovaná behaviorární analýza, pomocí které se děti s PAS učí novým dovednostem, jako je komunikace, sebeobsluha, sociální interakce a zároveň se učí odstraňovat nežádoucí chování.) a také ergoterapii (metoda, která podporuje psychomotorický rozvoj, zejména ztracené či nenabyté dovednosti potřebné v každodenním životě). Co se týče doktorů a odborníků, je určitě dobré navštívit ty, které vám někdo doporučí.

V čem vás synův handicap omezuje?

Tomášek potřebuje stálý dozor, nezbývá prostor pro vlastní volný čas, koníčky apod. Jakákoliv nová, neobvyklá akce je pro nás psychicky náročná. S Tomáškem jsme zvládli i návštěvu divadla, nicméně od rána byl v hrozném stresu z toho, co ho čeká.

Neexistuje univerzální rada, tu cestu si musí každý projít sám.

Odkazy na lékaře a instituce, které nám nejvíce pomohli:

Neurologie FN Motol https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/kliniky-detska-cast/klinika-detske-neurologie-2-lf-uk-a-fn-motol/

Logopedka Mgr. Veronika Veverová https://www.logopedieveverova.cz/

Raná péče EDA https://www.eda.cz/

Mgr. Michaela Danešová - předškolní příprava v Nautisu

https://nautis.cz/portfolio/cz/volnocasove-aktivity-pro-deti

PlaySi - centrum dětské ergoterapie https://playsi.cz/

Psychiatrička Světlana Kroftová https://www.detskapsychiatriekladno.cz/

ABA technik Jana Bauerová https://www.abahrou.cz/

Via Cordis https://www.viacordis.cz/