"Cílem a posláním Via Cordis je pomáhat rodinám s dětmi s autismem a s jinými neurovývojovými poruchami. A to ať poradenskou činností jako case manažeři, či finanční podporou."


Připravili jsme pro Vás:

Игровая комната под руководством опытного эрготерапевта Виталия Цыбульского, который способом игры помогает детям развивать их моторные и эмоциональные способности, а также навыки восприятия.

Jóga s Míšou pro děti se speciálními potřebami 

Lektorka jógy pro děti Michaela Veselá vám doporučí nejvhodnější typ cvičení pro vaše dítě a pomůže dětem osvojit si jednotlivé cviky.

Jak na příspěvky s Aničkou

Jak se zorientovat v problematice příspěvků a na co máte nárok, jaké nadační fondy a další organizace Vás mohou podpořit to vám nejlépe poradí naše odbornice PhDr. Anna Hašplová

Snoezelen terapie

Snoezelen terapie je multisenzorická stimulace. Jedná se využití specifických snoezelenových pomůcek pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Muzikofiletika

Muzikofiletika je tvořivé, reflektivní a zážitkové pojetí založené na užití hudebních a jiných uměleckých výrazových prostředků směřujících k rozvíjení potenciálu osobnosti člověka, jeho emočních, kognitivních, sociálních a uměleckých schopností a dovedností.

Naděje pro rodinu - Praha II

Datum realizace projektu: od 1.5.2022 do 30.6.2023

r.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017137

Propojujeme rodiny s odborníky na problematiku PAS a zároveň na intervence přispíváme.

Stále nabíráme a zprostředkováváme dobrovolníky do rodin.

Nabízíme zdarma pro rodiny zapojené do projektu psychoterapeutické intervence, párovou či individuální terapii.

Pořádáme vzdělávací kurzy pro pečující rodiče.

Neurostimulace pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami.

Naděje pro rodinu - Komunitní cetrum

Datum realizace projektu: od 1.6. 2021 do 31.5. 2023
r.č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001791

Webináře, kurzy a on-line kreativní workshopy nejen pro rodiče, ale i jejich děti.

Nevíte kudy kam? a hledáte odborníka či organizaci, která by Vám pomohla? 

Poradenství a praktická pomoc ve složité životní situaci.

Je tu pro Vás a vaše děti, jako takové odlehčení. Můžete nám své dítě svěřit a mezitím si zařídit potřebné a nebo si třeba jen vydechnout.


Reference rodin z projektů

Kurzy ve Via Cordis dávají prostor pro výběr. Líbí se mi, že řeší věci do hloubky - zabývají se stravou, hrou, prostředím apod., každý si tu najde to své. Děvčata v centru jsou úžasně sehraná a je vidět, že to pro ně není jen práce, ale i poslání.

 Z.S.


Je to velká podpora pro celou rodinu, bez vaší pomoci bychom si asistenci nemohli dovolit. Děkujeme i za vaši psychickou podporu a vstřícnost.

S.H.


Díky vašim online kurzům jsem získala větší přehled o různých terapeutických metodách, které mohou být přínosné pro děti s neurovývojovými poruchami. Některé techniky a principy jsem mohla ihned začít využívat při péči o svého syna.

M.J.


Via Cordis, z.ú. dále nabízí pro vaše klienty či organizaci:

Terapie a poradenství

- Individuální a rodinné poradenství

- Supervize
- Psychoterapie
- EEG Biofeedback
- Koučink

Vzdělávání pro vaše klienty i pracovníky

- Kurzy osobního rozvoje
- Kurzy sociálních dovedností
- Kvalifikace a rekvalifikace

Via Cordis - Creativ

Tvořivá dílna

- tvořením zpět k sobě

Podpořili nás:

Kontakt:


Email: info@viacordis.cz

IČ: 05305926

ID schránky: ty424fv

Č. ú.: 276050631/0300

IBAN: CZ06 0300 0000 0002 7605 0631

Napište nám: