"Cílem a posláním Via Cordis je pomáhat rodinám s dětmi s autismem a s jinými neurovývojovými poruchami. A to ať poradenskou činností jako case manažeři, či finanční podporou."


Připravili jsme pro Vás:

Naděje pro pečující

Datum realizace projektu: od 1.9.2023 do 31.8.2025

CZ.03.01.01/00/22_019/0000608

Naděje pro rodinu - Plus

Datum realizace projektu: od 1.7.2023 do 31.7.2025

r.č. CZ.03.02.02/00/22_014/0000385


Již zrealizované projekty

Naděje pro rodinu - Praha II

Datum realizace projektu: od 1.5.2022 do 30.6.2023

r.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017137


Naděje pro rodinu - Komunitní cetrum

Datum realizace projektu: od 1.6. 2021 do 31.5. 2023
r.č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001791

Reference rodin z projektů

Kurzy ve Via Cordis dávají prostor pro výběr. Líbí se mi, že řeší věci do hloubky - zabývají se stravou, hrou, prostředím apod., každý si tu najde to své. Děvčata v centru jsou úžasně sehraná a je vidět, že to pro ně není jen práce, ale i poslání.

 Z.S.


Je to velká podpora pro celou rodinu, bez vaší pomoci bychom si odbornou pomoc nemohli dovolit. Děkujeme i za vaši psychickou podporu a vstřícnost.

S.H.


Díky vašim online kurzům jsem získala větší přehled o různých terapeutických metodách, které mohou být přínosné pro děti s neurovývojovými poruchami. Některé techniky a principy jsem mohla ihned začít využívat při péči o svého syna.

M.J.


Via Cordis, z.ú. dále nabízí pro vaše klienty či organizaci:

Terapie a poradenství

- Individuální a rodinné poradenství

- Supervize
- Psychoterapie
- EEG Biofeedback
- Koučink

Vzdělávání pro vaše klienty i pracovníky

- Kurzy osobního rozvoje
- Kurzy sociálních dovedností
- Kvalifikace a rekvalifikace

Via Cordis - Creativ

Tvořivá dílna

- tvořením zpět k sobě


Podpořili nás:

Kontakt:


Email: info@viacordis.cz

IČ: 05305926

ID schránky: ty424fv

Č. ú.: 276050631/0300

IBAN: CZ06 0300 0000 0002 7605 0631

Napište nám: