Podpora rodin s dětmi s duševním onemocněním

Naděje pro rodinu Praha - cíle projektu
V tomto projektu je Hlavním cílem  dosažení objektivního a měřitelného zlepšení situace u min. 25 rodin pečujících o osobu s duševním onemocněním v min. 2 měřitelných kritériích (časová náročnost péče, ekonomická zátěž, nové dovednosti opečovávaného, nové kompetence pečujících, zvládnutí konfliktu v rodině, střednědobá dohoda členů rodiny na zlepšení situace - kooperace všech členů rodiny) v jasně nastavených hodnotách (vstupních a požadovaných) Dosáhneme toho vytvořením komplexní podpory rodin s dětmi a mladistvými s duševními onemocněním, zaměřené právě na výše jmenované aspekty. Mezi dílčí cíle projektu tak patří:
- precizní znalost potřeb vázaných na příčiny problému, nikoliv na následky u min. 45 rodin do 24 měsíce realizace projektu,
- zvýšení kompetencí pečujících pro podporu dětí s duševním onemocněním i řešení rodinných problémů a různých souvisejících sociálních situací u min. 30 pečujících do 24 měsíce realizace projektu,
- zlepšení kognitivních funkcí a aktivity dětí/mladistvých s duševním onemocněním u min. 16 osob z CS do konce realizace projektu,
- vytvoření intenzivní podpory multidisciplinárního týmu u min. 35 rodin/osob vedoucí k měřitelnému zkrácení časové náročnosti péče do konce realizace projektu,
- vytvoření min. 25 sítí kombinované péče pro CS v zájmu odlehčení náročnosti péče do konce realizace projektu,
- vytvoření zázemí pro sdílení informací, aktivit a procvičování kompetencí pro CS do 3 měsíce realizace projektu,
- měřitelné vyřešení min. 20 rodinných konfliktů vázaných na nároky péče (např. opomíjení členové rodiny, peníze a konflikty, apod.) do konce realizace projektu.

Osobní a rodinné vazby členů naší organizace nás zavedli na začátku roku 2017 do Plzně a následně pak do Prahy a na Kladno, kde pravidelně pořádáme setkání rodičů, kteří pečují o děti s duševním onemocněním. 

V rámci těchto pravidelných setkání pořádáme:

- workshopy a kreativní dílny pro maminky, které pečují o děti s duševním onemocněním

- kurzy a sezení s odborníky poskytující poradenství při péči o OZP

Vytvořili jsme tým profesionálů ve svém oboru, které známe a se kterými máme reálnou praktickou zkušenost a tak víme jak pracují a proto si troufáme říci, že víme koho doporučujeme. Jsme si vědomí faktu, že každý má své individuální potřeby, pro které je potřeba hledat vhodného odborníka. 

Víme, že u nás je z čeho vybírat, rádi vám náš tým odborníků představíme a seznámíme vás s tím, jak kdo pracuje a co může nabídnout.

Tým odborníků:

- Psychoterapie a sezení s psychoterapeutem v rámci Systemické psychoterapie

- Mediační služby - mediátor

- Koučink

- Rodinné poradenství a rodinnou terapii

- Poradenství v rámci EEG biofeedbacku

- Duchovní rozhovor

Jsme si vědomí finančních limitů rodin, kde může být živitelem mnohdy pouze jeden z rodičů, samoživitel, a proto si uvědomujeme nezbytnost alespoň částečně vám tyto služby a odborníky zprostředkovat v rámci projektů, které připravujeme.  

- Pokud chcete dostávat témata pravidelných setkávání prosím vyplňte níže zobrazený formulář. Rádi se vám ozveme.

- Pro více informací o připravovaných projektech vyplňte níže zobrazených formulář.

Setkáváme se pravidelně na adresách: 

Praha 

Čistovická 11, Praha 17